Tag Archives: อุปกรณ์ไฟฉุกเฉิน

ความแตกต่างระหว่างไฟฉุกเฉินในสมัยก่อนกับสมัยปัจจุบัน

หากจะพูดถึงอุปกรณ์ไฟฉุกเฉินในสมัยก่อนกับไฟฉุกเฉินในสมัยนี้ต้องบอกว่ามีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนเลยครับเพราะเนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยจึงทำให้เราได้ใช้ไฟฉุกเฉินที่มีคุณภาพมากขึ้นกว่าเดิม ดังนั้นในวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบกันให้ดูครับว่าเจ้าไฟฉุกเฉินในสมัยก่อนกับสมัยนี้มีอะไรแตกต่างกันบ้าง

fi-008

               ความแตกต่างแรกสุดที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องของขนาดที่แม้ว่ารูปทรงจะใกล้เคียงกันแต่ขนาดกลับมีความเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะนั่นเป็นสาเหตุมาจากการพัฒนาแบตเตอรี่ให้มีขนาดเล็กลง ไม่เทอะทะ นั่นเอง และเมื่อมีขนาดเล็กลงแล้วสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็คือความจุไฟ โดยปกติแล้วเราจะเชื่อกันว่าสิ่งใดที่ยิ่งเล็กก็จะสามารถบรรจุของได้น้อยแต่สำหรับแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินนี้ตรงกันข้ามครับเพราะมันได้รับการพัฒนามาให้เล็กลงแต่สามารถกักเก็บประจุไฟฟ้าได้มากขึ้นกว่าในสมัยก่อนที่เป็นแบตเตอรี่ตัวใหญ่เสียอีก

               ส่วนข้อแตกต่างข้อสุดท้ายในเรื่องของอุปกรณ์ไฟฉุกเฉินในสมัยโบราณกับสมัยปัจจุบันก็คือเรื่องของระยะเวลาในการชาร์จซึ่งในสมัยก่อนนั้นกว่าจะชาร์จไฟเต็มต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงด้วยกันซึ่งต้องบอกว่ายิ่งมีขนาดใหญ่ก็ยิ่งใช้เวลาในการชาร์จเพื่อกักเก็บไฟนานขึ้นแต่ในสมัยใหม่หรือสมัยปัจจุบันนี้อุปกรณ์ไฟฉุกเฉินใช้เวลาในการชาร์จเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นซึ่งอย่างนานสุดก็ใช้เวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมงเท่านั้น ดังนั้นจึงมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น