Tag Archives: นั่งรถทัวร์ไปลาว

เอารถส่วนตัวไปเที่ยวลาว

lao-023

ไม่รับรู้ว่าผู้อ่านที่รักของเราในที่นี้มีใครเคยไปทัวร์ลาวอีกด้วยการขับรถยนต์ไปเองกันบ้างฮะ ข้าพเจ้าเชื่อเหลือเกินขอรับกระผมว่าน่าจะจะยังมีอีกหลายคุณที่ทราบว่าการไปทัวร์ลาวนั้นสามารถทำได้เช่นกันการนั่งรถไฟแล้วข้ามเขตผ่านแดนไปลาวหรือไม่นั่งรถทัวร์ไปลาวโดยที่คงไม่รับรู้ว่าฉันสามารถทำรถยนต์ส่วนตัวของกระผมนั้นเดินทางไปทัวร์ลาวได้อีกด้วยเช่นกันซึ่งต้องขอบคุณมิตรภาพอันดีระหว่างไทยและลาวที่เปรียบเสมือนที่อยู่พี่เมืองน้องพร้อมกับสะพานมิตรภาพจุดอื่นๆ ที่ส่งผลให้ไทยลาวได้ใกล้ชิดกันมากมายขึ้น

               เพื่อให้ขั้นตอนการนำรถยนต์ข้ามฝั่งไปยังประเทศชาติลาวนั้นจำได้ว่าเคยมีกล่าวรวมๆ ไปบ้างแล้วจนกระทั่งจึงขออนุญาตไม่สนทนาถึงซ้ำอีกแต่จะจะขอพูดถึงเรื่องราวทั่วไปของถนนในประเทศลาวกันดีกว่าขอรับ

               ถนนประเทศลาวนั้นมีความยาวโดยประมาณทั้งสิ้น 21,716 กิโลเมตร โดยแบ่งเป็นทางลาดยางคอนกรีตยางประมาณเกือบๆ หนึ่งหมื่นกิโลเมตรส่วนที่เหลือนั้นคงยังเป็นดินลุกรังพร้อมกับถนนขรุขระอยู่ แต่อย่างไรก็ตามทางรัฐบาลลาวเองนั้นเขาก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงถนนโดยปกติๆ ให้กลายเป็นถนนลาดยางเพิ่มขึ้นไปทุกปีโดยมีการตั้งเป้าไว้ว่าให้ถนนสายขั้นตอนทุกสายของลาวเป็นถนนลาดยางให้เสร็จก่อนที่จะก็จะเปิดรับ AEC ในปี 2558

               มีข้อควรชักจูงเพื่อที่จะผู้ที่ประเมินจะจะนำรถยนต์ของตัวเองไปเที่ยวลาวมาฝากกันครับผมเป็นทันทีที่เราข้ามผ่านแดนไปคงประเทศลาวแล้วฉันต้องขับรถเลนขวาทันทีครับผมเพราะเพราะว่าประเทศชาติลาวนั้นเขาขับรถกันเลนขวาไม่เช่นเดียวกับประเทศชาติข้าพเจ้าที่ขับรถเลนซ้ายไม่เป็นต้นว่านั้นแล้วเกิดอุบัติเหตุอย่างแน่นอนครับ