การเลือกมุมมองของกล้องติดรถยนต์กี่องศาถึงจะดี

รถยนต์ในแต่ละยี่ห้อ แต่ละรุ่นนั้นจะมีช่วงหน้าที่ยาวสั้นไม่เท่ากันอย่างแน่นอน ดังนั้นการเลือกกล้องติดรถยนต์เราจำเป็นต้องเลือกมุมมองของกล้องติดรถยนต์ให้ตรงกับขนาดรถยนต์ของเรา ไม่เช่นนั้นภาพที่ได้ก็จะทำให้เสียเปรียบในตอนที่เกิดอุบัติเหตุ เพราะบันทึกภาพไว้ไม่ได้หมด

camera-3
มุมมองของกล้องติดรถยนต์นั้นมีอยู่ด้วยกันหลายขนาด อาทิเช่น มุมมองแบบ 120 องศา, มุมมองแบบ 130 องศาและมุมมองแบบ 170 องศา เป็นต้น เนื่องจากกล้องติดรถยนต์ส่วนใหญ่นั้นจะติดไว้ที่ใต้กระจกมองหลัง ทำให้มุมมองของกล้องติดรถยนต์มองเห็นได้เพียงระยะแคบๆ เท่านั้น กล้องติดรถยนต์จึงออกแบบมุมมองให้คล้ายคลึงกับตาปลา จึงทำให้สามารถบันทึกภาพสิ่งที่เกิดขึ้นได้กว้างขึ้น แต่ยิ่งองศาที่มากเท่าไหร่ ภาพที่ได้ก็จะยิ่งมีความโค้งมากเท่านั้น ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องเลือกมุมมองของกล้องติดรถยนต์ให้พอดีกับรถของเรา อย่างเช่น ถ้าหากเราใช้รถยนต์ที่มีช่วงหน้าสั้นอย่าง HONDA JASS หรือรถยนต์บ้านทั่วๆ ไป เราควรเลือกมุมมองแบบ 120 องศาเป็นอย่างต่ำ แต่ถ้าหากเราใช้รถยนต์ที่มีช่วงหน้ายาวอย่าง BMW ก็ควรเลือกมุมมองแบบ 130 องศาขึ้นไป เป็นต้น จะทำให้บันทึกภาพครอบคลุมได้ทั้งหมด ไม่เสียเปรียบเวลาที่เกิดอุบัติเหตุต่างๆ
แต่การเลือกซื้อกล้องติดรถยนต์นั้น เราควรเลือกกล้องที่มีคุณภาพ มีรีวิวผู้ใช้ตาม Youtube อาจจะแพงกว่าเสียหน่อยแต่ภาพที่ได้ดีกว่าแน่นอน เพราะมีบางคนอยากได้กล้องติดรถยนต์ที่มีราคาถูก และกล้องที่ไม่มีคุณภาพเหล่านั้นอาจทำให้ได้มุมมองที่ผิดเพี้ยนไม่ตรงกับความเป็นจริง